IV. modelování pomocí objemových primitiv

Je to skupina základních tvarů určených pro tvorbu 3D scény. Většinou se jedná o následující:

  • kvádr
  • válec
  • koule
  • kužel
  • klín
  • anuloid

Objemové primitivy

obr. 6

Při vkládání tvaru do scény volíme nejprve typ objektu a pak se nás program postupně ptá na velikost, umístění a orientaci objektu v prostoru (např.: u koule, která je asi nejjednodušší na zadání se nás program zeptá na umístění středu - x,y,z a na radius - R, či průměr - d).

Pomocí kombinací těchto tvarů skládáme složitější tělesa (obr. 6), která pak "scelujeme" za pomoci Boolean operací. (pozn.: některé programy mají mezi objemovými primitivami i tvary připomínající např.: pilulky a čajové konvice, to se hodí, ne?)