VII. použití hladin v sestavách

Aby bylo možné v takovýchto sestavách udržet pořádek a přehlednost, používají se hladiny - stejný nástroj, jako ve 2D kreslení. Ovšem s následujícím rozdílem: Ve 2D se většinou přiřazuje určitá hladina určitému typu čáry, kdežto ve 3D se vytvářejí hladiny pro konkrétní předměty, případně skupiny předmětů - nezáleží tedy na tom, jakou čarou "kreslíme" protože my vlastně nekreslíme, ale provozujeme "virtuální sochařství"...

Příklad: Chci udělat sestavu jakési skříně, která se bude skládat z následujících částí: samotná skříň, její víko a 4 šrouby, které toto víko drží na místě. Na začátku práce si tedy vytvořím 3 následující hladiny: "skrin", "viko" a "srouby". Každé hladině přiřadím pro přehlednost jinou barvu. Pak si aktivuji hladinu "skrin" a vytvorim model skříně. Po té mohu, ale nemusím (podle toho, jak se mi to hodí) deaktivovat / zneviditelnit / zmrazit hladinu "skrin" a aktivuji hladinu "viko" a stvořím model víka. Na závěr už jen dodělám šrouby v hladine "srouby" a vše umístím na odpovídající pozice. Výsledkem bude sestava z 5 součástek, ale jen 3 hladin. Výhodou tohoto postupu je, že v jediném souboru mohu pomocí nastavení hladin (hlavně jejich viditelnosti) postupně zobrazovat jednotlivé díly sestavy, zobrazit sestavu celou a nebo ji též nezobrazit vůbec... A dále, protože jsem umístil 4 šrouby do jediné hladiny a né do 4, tak i když to jsou samostatná tělesa a lze je tedy naprosto nezávisle pozicovat, lze je též najednou zneviditelnit.

Použití hladin

obr. 9

Poslední radou týkající se hladin je nápověda, že výše popsaným postupem lze vytvořit v jediném souboru různé konstrukční verze sestavy - pouhým přepínáním (zobrazením / skritím) hladin se pak mění jednotlivé varianty. (obr. 9)

Podívejte se, co všechno se dá popsanými způsoby vytvořit!
(pozn.: k vytvoření některých obrázků bylo použito další vylepšení pomocí nanesení materiálových textur a aplikace světel)

Myslím, že teď už víte dost na to, aby jste se pustili do Vašeho prvního modelu - už jste si rozmysleli, co to bude?