3D software

Když jsem v roce 2003 psal tento základní úvod do 3D modelování pracoval jsem ve škole většinou v softwaru AutoCAD. Vám bych však nyní chtěl doporoučit jiné dva programy pro 3D modelování, které jsou zdarma. Pochopitelně existuje celá řada dalších programů pro 3D modelování, osobně se ale domnívám, že v oblasti těch, které jsou poskytovány zdarama, jsou tyhle dva nejlepší.

logo Autodesk 123D beta


Autodesk 123D beta

logo Blender


Blender