II. modelování

Takže už byste se měli umět pohybovat v prostoru a teď by to chtělo také "něco" vlasního vytvořit. Nejprve se ale budete muset rozhodnout jak budete tvořit a to se zase nejlépe vymyslí, když už víte, co budete tvořit. Tak si tedy to "něco" vymyslete (pozn.: a buďte soudní, vymyslete si něco jednoduchého, ne jako já, když jsem se rozhodl, že první pořádná věc, co vymodeluji bude letadlo - pro zasvěcené vzpěrový hornoplošník a pro ještě zasvěcenější "Spirit of Saint Louis" - to bylo hotové mučení sebe sama!). Ale než to vymyslíte, tak můžete číst dál.

Existují dva základní způsoby, jak v prostoru vymodelovat model:

  1. pomocí objemového modelování
  2. pomocí modelování a plátování ploch

Oba způsoby mají své výhod a nevýhody a tak se jednoznačně nedá říci, že jeden je lepší než druhý. Spíše záleží na jejich kombinaci a na volbě toho správného způsobu, pro ten který konkrétní model. Pro gometricky přesné modely je vhodnější objemové modelování, pro objekty tvořené "volnými křivkami" jsou vhodnější plochy.

objemové modelování

Zatím se budu zabývat pouze objemovým modelováním, nikoliv modelováním pomocí ploch. Jsem svým způsobem storjař a tak je mi toto bližšší a pro začátečníka (dle mého subjektivního názoru) i vhodnější.

Existují tři základní způsoby, jak v prostoru vymodelovat objemový model:

  1. pomocí objemových primitiv a Boolean operací
  2. pomocí tvořících křivek a Boolean operací
  3. kombinací předešlých dvou způsobů, což je asi nejvhodnější, ale nejprve se je oba musíme naučit

Jak vidno, Boolean opearce se vyskytují ve všech postupech, tak si nyní, než začneme s popisem všech základních metod, vysvětleme, oč vlastně jde.