VI. modelování pomocí kombinace předešlých způsobů

Drátový model

Je pochopitelné, že když spojíte oba předchozí způsoby dohromady, tak to taky bude fungovat. A bude to fungovat pravděpodobně daleko lépe, než samostatné předchozí způsoby. Jediné, co potřebujete, je pořádně se zamyslet, který prvek Vašeho objektu vytvoříte jakým způsobem. Zda například při tvorbě modelu pivního pulitru vytvoříte nejprve samotnou nádobu pomocí objemových primitiv a pak přidáte ucho tažením jeho charakteristického profilu po křivce, nebo onu nádobu vytvoříte pomocí rotace a pak přidáte ucho opět tažením. Na konec to budete stejně muset všechno sečíst dohromady pomocí Boolean operace...